– Det finnes ingen interesse eller hensikt om å verne om vår kultur, vår eksistens, våre liv eller vår framtid

© 2024 Maret ANNE SARA

info@maretannasara.com