Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Stiklestad Alle 350, 7656 Verdal, Norway

25/07/2023

Temaet for Olsokdagene 2023 er KRAFT

Valget av Olsokkunstner preges også av festivalens tema. Temaet for Olsokdagene 2023 er KRAFT. Temaet er valgt av to hovedgrunner. Den første er vårt arbeid med Nasjonaljubileet 2030. En sentral del av dette er en jubileumsstafett frem mot 2030 som involverer hele landet og hvor hvert år har et eget tema. Temaet for 2023 er RESSURSER OG RIKDOM, og KRAFT er SNKs tolkning av det. Videre er Museene Arvens overordnede ambisjon å bidra til et livskraftig demokrati. Sosial bærekraft står derfor svært sentralt i vårt arbeid. KRAFT er et ord som åpner for mange ulike samtaler. «Vi gleder oss derfor til å utforske begrepet KRAFT i fortid, nåtid og fremtid under årets festival, blant annet gjennom Olsokutstillingen, sier Ingegerd Eggen, museumsleder ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Read more here

© 2024 Maret ANNE SARA

info@maretannasara.com